Xeljanz Doskort (PsA & RA)
Dosering av XELJANZ (tofacitinib) vid reumatoid artrit och psoriasisartrit.
Xeljanz Doskort (Ulcerös kolit)
Dosering av XELJANZ (tofacitinib) vid ulcerös kolit
Xeljanz patientkort (RA, PsA, UC)
Patientkortet innehåller information om behandlingen . På kortet finns det även möjlighet att fylla i sitt namn, datum för olika tester samt namn på behandlande läkare.
Xeljanz PsA patientinformation
En broschyr som förklarar hur Xeljanz skall användas och vad patienten ska tänka på före och under behandlingen av Psoriasisartrit.
Xeljanz RA patientinformation
En broschyr som förklarar hur Xeljanz skall användas och vad patienten ska tänka på före och under behandlingen av Reumatoid artrit.
Xeljanz UC patientinformation
En broschyr som förklarar hur Xeljanz skall användas och vad patienten ska tänka på före och under behandlingen av Ulcerös kolit.
Nyhet
Xeljanzpatient.se - infokort
www.Xeljanzpatient.se; En webbsida för personer som behandlas med Xeljanz för reumatoid artrit, psoriasisartrit eller ulcerös kolit.