Eliquis Förskrivarguide
Praktisk vägledning med information om hur du som sjukvårdspersonal ska hantera Eliquis i dagliga kliniska situationer.
Eliquis Startkit droppformat halsband
Till dina patienter som ordinerats Eliquis som strokeprofylax vid icke valvulärt förmaksflimmer. I detta startkit ingår halsband droppe, patientkort, patientinformation om Eliquis samt anmälningstalong till Eliquis patientstöd.
Eliquis Startkit rektangulärt halsband
Till dina patienter som ordinerats Eliquis som strokeprofylax vid icke valvulärt förmaksflimmer. I detta startkit ingår halsband rektangulärt, patientkort, patientinformation om Eliquis samt anmälningstalong till Eliquis patientstöd.
Elkonverteringskalender
Block med blad där patienter i ett flertal veckoscheman kan kryssa i korrekt intag av antikoagulantia som förberedelse inför konvertering.
Folder Blodproppsskolan
Informationsfolder i litet format med övergripande information om e-learning sajten www.blodproppsskolan.se kring blodproppssjukdomar.
Halsband droppformad
Halsband i droppform att bära för patient som ordinerats Eliquis.
Halsband rektangulär form
Halsband i rektangulär form att bära för patient som ordinerats Eliquis.
Patientinformation folder Eliquis
Folder med praktisk information om sjukdomen och praktiska råd om hantering av Eliquis till patienter som fått läkemedlet ordinerat. I elektronisk form finns denna översatt till 12 olika språk för att läsa eller ladda ned – se www.eliquispatient.se.
Patientinformation folder Eliquis knä-/höftplastik
Folder med praktisk information om sjukdomen och praktiska råd om hanteirng av Eliquis till patienter som fått läkemedlet ordinerat som trombosprofylax vid knä- eller höftplastik.
Patientinformation folder Eliquis knä-/höftplastik - Arabiska
Booklet containing practical information in Arabic for those who have been prescribed Eliquis after hip or knee replacement surgery.
Patientinformation folder Eliquis knä-/höftplastik - Engelska
Booklet containing practical information for those who have been prescribed Eliquis after hip or knee replacement surgery.
Patientkort
Plånbokskort för patient som ordinerats Eliquis, att uppvisas vid besök inom sjukvård eller tandvård.
Patientkort 1 - Svenska
Nedladdningsbart plånbokskort med text på svenska för patient som ordinerats Eliquis, att uppvisas vid besök inom sjukvård eller tandvård.
Patientkort 2 - Engelska
Nedladdningsbart plånbokskort med text på engelska för patient som ordinerats Eliquis, att uppvisas vid besök inom sjukvård eller tandvård.
Patientkort 3 - Finska
Nedladdningsbart plånbokskort med text på finska för patient som ordinerats Eliquis, att uppvisas vid besök inom sjukvård eller tandvård.
Plansch Blodproppsskolan
Plansch som informerar om utbildningssida för patient om blodproppssjukdomar, www.blodproppsskolan.se - att hänga upp på vårdenheten.
Studie ADVANCE-2
Prevention av symptomatisk djup ventrombos eller lungemboli hos patienter som genomgick elektiv knäledsplastik.
Studie ADVANCE-3
Prevention av symptomatisk djup ventrombos eller lungemboli hos patienter som genomgick elektiv höftledsplastik.
Studie AMPLIFY
Eliquis jämförs mot lågmolekylärt heparin enoxaparin och warfarin vid DVT och LE.
Studie AMPLIFY-Extension
Eliquis jämförs mot placebo vid DVT och LE.
Studie ARISTOTLE
Eliquis jämfört med warfarin vid icke-valvulärt förmaksflimmer. Apixaban for Reduction In Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation, NEJM September Nr 15/2011.
Studie AVERROES
Eliquis jämförs mot ASA (Acetylsalisylsyra) vid förmaksflimmer. Apixaban versus Acetylsalicylic Acid to Prevent Strokes in Atrial Fibrillation Patients Who Have Failed or Are Unsuitable for Vitamin K Antagonist Treatment, NEJM Mars Nr 3/2011.